1397 دو شنبه 28 خرداد
الحاق حمل و نقل بین المللی به موضوع فعالیت شرکت
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/05 و مجوز شماره 11/35670 مورخه 1395/10/04 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات مرتبط به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید.
free coupo ...
انتصاب مدیرعامل جدید شرکت سوربن ترابر خزر
با تصمیم هیئت مدیره محترم شرکت سوربن ترابر خزر آقای ایرج نجفی زاد بعنوان مدیرعامل جدید و همچنین رئیس هیئت مدیره این شرکت تعیین گردید.
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی
شرکت سوربن ترابر خزر موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردید.
naltroxine